Wat of wie is de Heilige Drie-eenheid

Waar hebben we het over wanneer we spreken over de Heilige Drie-eenheid. Het begrip ‘Drie-eenheid’, ook wel ‘Drievuldigheid’ of ‘Triniteit’ genoemd, komen we pas in de eerste eeuwen van het christendom tegen. Hoe komt dit? Dit heeft te maken met het probleem dat de leerlingen in de tijd van Jezus hadden. Zij moesten gaan ontdekken wie Jezus was. Pas gaandeweg groeide het bewustzijn dat Jezus Gods Zoon is en dus God is. Hetzelfde geldt voor de Heilige Geest. Ook dat duurde even voordat de Christenen zich bewust werden dat ook de Heilige Geest werkelijk de Geest van God is en dus ook God.

Op deze site vindt u hier meer gegevens over.