Liturgie

De de eredienst van de Christenen en bij het vieren van de sacramenten speelt het geloof in Gods Drie-eenheid een grote rol.