Verdieping

Wat kan het mysterie van de Drie-eenheid voor ons betekenen?
Is het mysterie van Gods drie-eenheid alleen bijzonder om te weten, is het om er stil bij te zwijgen en God te bewonderen, of heeft het ook betekenis voor ons als gelovig mens in het leven van alledag?